Zaradi rastoče industrije, prometa in čedalje večje gostote prebivalstva se v večjih mestih čedalje pogosteje pojavlja problem stalno preseženih mejnih vrednosti onesnaževalcev zraka. Se pogosteje naletimo na območja, kjer so mejne vrednosti presežene v času prometnih konic in zaradi vremenskih vplivov, kot je na primer temperaturna inverzija v nižinah in kotlinah. Problematično je, da se številni ljudje ne zavedajo posledic dolgotrajne izpostavljenosti onesnaženemu zraku. Leta 2012 je raziskava pokazala, da je zaradi prekomerne onesnaženosti zraka umrlo okrog 7 milijonov ljudi. Razlog je predvsem ta, da lahko onesnaževalci povzročijo številne bolezni. Območja, kjer je ta problem največji, so predvsem države z majhnim in srednjim dobičkom v JV Aziji in zahodnopacifiški regiji. (WHO 2012)

V Sloveniji koncentracije PM2,5 in PM10  ("particulate matter" - majhni, večinoma trdni delci) presegajo dovoljene vrednosti. (ARSO 2013) Največji problem predstavljajo tradicionalni kamini, ki niso redno čiščeni in vzdrževani,  pa tudi promet.  Trenutno sta v Ljubljani dve stalni merilni napravi, kar ni dovolj za prikaz dejanske kvalitete zraka. Med iskanjem dodatnih informacij smo opazili pomanjkanje  razumljivih prikazov podatkov o onesnaženosti zraka, zato smo začeli razvijati aplikacijo za operacijski sistem Android z natančno, pa vseeno pregledno vizualizacijo trenutne onesnaženosti.

CITI-SENSE je evropski projekt, ki ozavešča javnost o kvaliteti zraka, pomenu dobre kvalitete in s pomočjo meritev oblikuje skupnost, ki se s pomočjo promocijskih akcij,  raziskav, v katere vključuje tudi izobraževalne ustanove, trudi izboljšati kvaliteto življenja v mestih. Pomemben cilj je ustvariti dostopen in uporabniku prijazen vir preglednih informacij. (CITI-SENSE 2012)  Plani za bližnjo prihodnost so razširiti merilni sistem po številnih javnih ustanovah in izdelati uporabniku prijazno prenosno merilno napravo, ki bo vključena v omrežje vseh merilnih naprav, kar bo vsem omogočalo dostop do informacij. Tekom projekta bo v vsakem mestu nameščenih 20 - 30 zunanjih merilnih naprav. Projekt pa se osredotoča tudi na merjenje kvalitete zraka v šolah, ozaveščanje učencev in dijakov o problemu onesnaženja in jih angažirati, da se zavzamejo za izboljšanje kvalitete zraka v šolskih prostorih. Nasa šola - Gimnazija Vič je ena od treh slovenskih šol, ki sodelujejo z dvema raziskovalcema z Inštituta Jožefa Stefana, dr. Davidom Kocmanom in podiplomsko študentko Johanno Robinson. Na naši šoli se več kot 15 dijakov ukvarja z različnimi manjšimi projekti, dogodki in raziskavami kot so izdelovanje mobilne aplikacije, merjenje kvalitete zraka, peka piškotov za promocijo, izdelovanje letakov in plakatov ... Zaradi tega smo bili izbrani za referenčno solo za vse izobraževalne ustanove, vključene v projekt CITI-SENSE.

 

Kontakti

 Avtorja raziskovalne naloge:  Mentorja:
 Rok Kovač (kovarok@gmail.com)  Alenka Mozer (amozer60@gmail.com)
 Martin Justin (martin1123581321@gmail.com)  David Kocman, Ph. D. (david.kocman@ijs.si)
 
Vič High School (tajnistvo@gimvic.si)
 

 

 


contact
contact

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              

This project has received funding from the european union's seventh framework programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 308524.