Live Articles


CITI-SENSE on Gimnazija Vič

rss

...


Ozaveščanje javnosti

Spletna stran, Facebook stran in Twitter račun so bili narejeni z namenom ozaveščanja dijakov in profesorjev ter seveda širše množice ljudi. Preko njih javnost obveščamo o aktualnih novicah o našem delu, novih raziskavah na področju ekologije, še zlasti o kvaliteti zraka in njenem vplivu na zdravje ljudi. Izvedli smo tudi kar nekaj predstavitev projekta na različnih ustanovah in se udeležili številnih dogodkov, kot sta "European Researcher's night" in sprejem bruseljskih uradnikov v slovenski prestolnici. Izvedli smo tudi akcije v Ljubljani, da bi ozavestili Ljubljančane in da bi jih prepričali, da tudi sami pripomorejo k izboljšanju kvalitete zraka. Izdelali smo kartice z zanimivimi vprašanji, ki vsebujejo QR kode s povezavo do naše spletne strani, da se lahko vsak izobrazi. Da pa bi dodatno motivirali ljudi, smo delili piškote in balone s tematskimi napisi.

 
   

IAQ-CALC merilec kvalitete notranjega zraka 7545

Za bolj natančne in zanesljive meritve smo uporabljali profesionalno merilno napravo za merjenje kvalitete notranjega zraka, imenovano IAQ-CALC indoor air quality meter 7545. Meritve so kazale zelo visoke vrednosti. Ugotovili smo, da e med poukom koncentracija CO2 pogosto nad 4000 ppm, kar lahko pripelje do nezmožnosti logičnega razmišljanja.

   

Netatmo

Junija 2014 nam je IJS dal v uporabo 2 nova komercialno dostopna kompleta senzorjev za zaznavo kvalitete zraka, imenovana Netatmo. Merita CO2, temperaturo, zračno vlago in hrup. Takoj smo jih začeli uporabljati za testne meritve na šoli in doma, ki so nam pokazale določene trende, na podlagi katerih smo osnovali nadaljnje raziskave.Delo s sošolci

V aprilu 2014 smo 10 prenosnih merilnih naprav za zaznavanje kvalitete zraka (merilna naprava se imenuje VESNA) razdelili sošolcem, da so doma merili kvaliteto zraka. Po enem tednu smo primerjali rezultate in jim razložili vpliv različnih onesnaževalcev na počutje in zdravje. Na ta način smo ozaveščali mlade in jih angažirali, da so tudi oni pomagali narediti korak naprej k boljši kvaliteti zraka.merilna naprava VESNA

Oktobra 2014 so nam na IJS predstavili svojo novo mobilno merilno napravo za kvaliteto zunanjega zraka, imenovano Vesna. Meri količino različnih onesnaževalcev v zraku: CO, O3, NO, NOin SO2. Rezultati so prikazani na mobilni aplikaciji, ki jo je prav tako izdelala skupina z IJS.


Prvo srečanje celotne skupine CITI-SENSE z Gimnazije Vič, 17. 11. 2014

Če izvzamemo nekaj preteklih srečanj z nekaterimi našimi mentorji - prof. Alenka Mozer, dr. David Kocman, Johanna Robinson in dr. Miha Mohoričič, je bilo to prvo srečanje v novem šolskem letu, ko smo vsi skupaj razglabljali o prihodnosti projekt CITI-SENSE na Gimnaziji Vič. Skupina je dobila dva nova člana, saj sta se Vidu Klopčiču, Nejcu Hirciju, Roku Kovaču in Martinu Justinu pridružila Žiga Patačko in Vid Drobnič. Ker se je skupina povečala, smo morali do neke mere spremeniti načrte za prihodnost in porazdelitev dela v skupini. Svoj projekt smo razdelili na tri sklope: zunanji zrak, notranji zrak in mobilni senzor, ki uporablja čip iz Vesne, narejen na IJS. Z vsakim od teh sklopov se ukvarjata dva dijaka.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              

This project has received funding from the european union's seventh framework programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 308524.