Zaradi rastoče industrije, prometa in čedalje večje gostote prebivalstva se v večjih mestih čedalje pogosteje pojavlja problem stalno preseženih mejnih vrednosti onesnaževalcev zraka. Se pogosteje naletimo na območja, kjer so mejne vrednosti presežene v času prometnih konic in zaradi vremenskih vplivov, kot je na primer temperaturna inverzija v nižinah in kotlinah. Problematično je, da se številni ljudje ne zavedajo posledic dolgotrajne izpostavljenosti onesnaženemu zraku. Leta 2012 je raziskava pokazala, da je zaradi prekomerne onesnaženosti zraka umrlo okrog 7 milijonov ljudi. Razlog je predvsem ta, da lahko onesnaževalci povzročijo številne bolezni. Območja, kjer je ta problem največji, so predvsem države z majhnim in srednjim dobičkom v JV Aziji in zahodnopacifiški regiji. (WHO 2012)


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              

This project has received funding from the european union's seventh framework programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 308524.