HLAPNE ORGANSKE SPOJINE

Hlapne organske spojine (HOS oz. VOC – volatile organic compounds) so skupina organskih spojin, ki vsebujejo ogljik, vodik in ostale elemente. Ker imajo pri sobni temperaturi visok parni tlak, hlapne organske spojine zlahka izhlapijo. Kot pri večini onesnaževalcev je promet njihov glavni vir, ker se hlapne organske spojine tvorijo pri gorenju fosilnih goriv, kot na primer pri bencinu. Poleg transporta so pogosti viri tudi nafta, petrokemična industrija in topila, premazi in drugi razni viri. Poleg tega vulkani, bakterije in vegetacija sproščajo hlapne organske spojine. (Clean Air Strategic Alliance 2004 – 2007)

V naši atmosferi se nahajajo različne hlapne organske spojine, vendar nam niso najnevarnejše tiste, ki imajo visoko toksičnost, temveč tiste, ki lažje reagirajo z ostalimi onesnaževalci. Najbolj pogoste hlapne organske spojine, ki jih najdemo v našem vsakodnevnem življenju, so aceton, benzen, etilen glikol, formaldehid, metilen klorid, toluen in ksilen. Kot primer lahko navedemo nastanek ozona pri reakciji ogljikovega dioksida v prisotnosti sončne svetlobe. Pogoste zdravstvene težave, s katerimi se soočamo, so draženje oči, nosu, sapnika; glavoboli, izguba koordinacije, slabost, poškodbe jeter, ledvic in osrednjega živčevja. Po drugi strani pa moramo izpostaviti, da življenje, kakršno ga poznamo danes,  brez hlapnih organskih spojin ne bi bilo mogoče. Ljudje so največkrat izpostavljeni hlapnim organskim spojinam v zaprtih prostorih, kjer ni prisotna dobra ventilacija ali prezračevalni sistemi. (Whittle Waxes, datum ni podan) Posledice HOS zelo variirajo, saj so sestavljene iz mnogo različnih spojin, kar predstavlja velik problem pri njihovem merjenju. Meritve, ki nam dajo enake rezultate,  nam nujno ne povejo tudi kakšna je kvaliteta zraka, razen če bi predvideli glavni HOS v okolici. Zaradi njihove raznolikosti ne obstajajo standardi ali smernice za merjenje HOS.  (EPA 2012).

Documents

 TitleModified DateSize
Hlapljive organske snovi29.3.2015216,50 KB
Volatile Organic Compounds 29.3.20169,84 KB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              

This project has received funding from the european union's seventh framework programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 308524.