TROPOSFERSKI OZON

Zemeljska atmosfera je sestavljena iz šestih plasti (od spodaj navzgor): troposfera (7 do 20 km od Zemljine skorje), stratosfera (vključuje tudi ozonsko plast), mezosfera, termosfera (vključuje tudi ionosfero), eksosfera in magnetosfera.

Ozon je bledo moder plin s kemijsko formulo O3 in se nahaja večinoma v stratosferi. Njegova naloga je, da ščiti življenje na zemlji pred nevarnimi UV žarki, ki lahko povzročijo veliko škode na DNK in živih tkivih vseh organizmov. Eden največjih ekoloških problemov, za katerega pogosto slišimo v povezavi z ozonom, je ozonska luknja, ki nastaja v višjih plasteh atmosfere (stratosferi) in ni neposredno povezana s problemi onesnaženja zraka v naši okolici.

Čeprav je plast ozona v stratosferi bistvenega pomena za vse življenje na zemlji, saj nas ščiti pred škodljivim sevanjem iz vesolja, pa je ozon v nižjih plasteh atmosfere, torej v troposferi, zelo nevaren za naše zdravje. Ozon lahko povzroči številne težave v našem telesu, kot  so npr. bolečina v prsnem košu, oteženo dihanje, rane na pljučnih tkivih, poleg tega pa lahko tudi močno poslabša stanje pljučnih bolezni, kot sta bronhitis ali rak na pljučih. Otroci so še posebej občutljivi na povečane koncentracije ozona v zraku, saj so njihova pljuča manj odporna na onesnažen zrak kot pljuča odraslega človeka. (EPA 2015) Po slovenski zakonodaji ocenjevanja kvalitete zraka je mejna vrednost koncentracije ozona v 8-urnem času merjenja 120 µg/m³. (Vlada Republike Slovenije 2011)

Nekatera področja na Zemlji so zaradi svoje geografske lege pogosto podvržena inverziji, kar povzroča povišane koncentracije smoga v mestih. Smog je mešanica različnih onesnaževalcev zraka, med katerimi so tudi onesnaževalci, ki vplivajo na proizvodnjo ozona. V okoljih s toplotno inverzijo nastaja ozon že pri precej manjših koncentracijah dušikovih oksidov in veliko večjih koncentracijah hlapnih organskih spojin kot v okolju, ki ni podvrženo toplotni inverziji. (Turner, in drugi 2011) Te informacije so še posebej pomembne za nas, saj je inverzija v Ljubljani zelo pogosta.Rezultat iskanja slik za ozone molecule

Documents

 TitleModified DateSize 
Troposferski ozon29.3.2015217,00 KBDownload
Tropospheric Ozone as Pollutant29.3.201613,76 KBDownload

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              

This project has received funding from the european union's seventh framework programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 308524.