UČINEK TOPLE GREDE

Učinek tople grede je proces, pri katerem sončni žarki vstopajo v našo atmosfero in Zemljino skorjo oskrbujejo z energijo in toploto. Vsi žarki, ki jih tla ne absorbirajo, se nato odbijejo nazaj v atmosfero in ko dosežejo oblake, se jih velika večina ponovno odbije nazaj in ostane v atmosferi, zelo majhen delež žarkov pa se vrne v vesolje. Brez tega naravnega pojava življenje na zemlji, kot ga poznamo, ne bi obstajalo, saj bi temperature na Zemlji v nasprotnem primeru drastično padle. Problem pa nastane zaradi plinov, ki povečujejo oz. krepijo efekt tople grede, tako da v atmosferi ujamejo več žarkov, zaradi česar se pojavlja problem globalnega segrevanja. Plini, ki povzročajo efekt tople grede, so vodna para, ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi, CFC (potisni plin, hladilni plin), in tudi črni ogljik… Predvsem je problematična krepitev efekta tople grede zaradi človekovih dejavnosti; izgorevanje fosilnih goriv povečuje koncentracijo ogljikovega dioksida, črnega ogljika in dušikovih oksidov; posledica intenzivnih kmetijskih dejavnosti (govedo, drobnica) povečuje koncentracijo metana… (EPA, datum ni podan)

Antropogeno okrepljeni efekt tople grede posledično vpliva tudi na intenzivne vremenske spremembe, kot so dolga zelo vroča poletja in kratke mile zime. Eden od problemov takih klimatskih sprememb je tudi taljenje arktičnega ledu. (Clean Air Strategic Alliance 2004 – 2007) 

Documents

 TitleModified DateSize 
Greenhouse Effect29.3.20169,84 KBDownload
Topla greda29.3.2015308,00 KBDownload

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              

This project has received funding from the european union's seventh framework programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 308524.